Visie & Missie Glux Huisartsen

De visie van Glux Huisartsen is het leveren van een helende bijdrage aan een gezonde wijk, waarin recht gedaan wordt aan de verschillen tussen mensen én gebruik wordt gemaakt van de overeenkomsten tussen mensen.

De missie van Glux Huisartsen is het bieden van kwalitatief goede huisartsenzorg aan alle ingeschreven patiënten conform de LHV normen en NHG standaarden voor huisartsenzorg, rekening houdend met individuele mogelijkheden van onze patiënten en teamleden. Hierbij staan stimuleren van zelfredzaamheid en verantwoording nemen voor eigen heel worden bij ieder mens centraal.

Ons doel is een goede wijkgerichte zorg met hiervoor een vruchtbare samenwerking met andere wijkgerichte en externe zorgverleners. Om ons doel te realiseren maken wij gebruik van:

  • Deskundig opgeleide mederwerkers.
  • Professionele zorg voor doelgroepen (diabetes mellitus, CVRM, GGZ, Ouderenzorg).
  • Laagdrempelige bereikbaarheid.
  • Moderne communicatiemiddellen, waaronder goede telefonische bereikbaarheid, MijnGezondheid.net, e-mail en eventueel beveiligd beeldbellen.
  • Externe overlegstructuren (overleg met collega-huisartsen, specialisten, apotheek, thuiszorg, wijkteam).