Spreekuur

Wanneer bellen?

De assistente is op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen:

  • Ochtend:    08.00 uur – 10.30 uur en 11.00 uur – 12.00 uur
  • Middag:      13.00 uur – 14.00 uur 

In geval van spoed van 08.00 uur - 17.00 uur 

Spreekuur

Onze huisartsen houden dagelijks spreekuur. Hiervoor dient u een afspraak te maken. U kunt dit telefonisch (volgens bovenstaande tijden) via de assistente doen, of u kunt gebruik maken van MijnGezondheidnet (24 uur per dag/7 dagen per week: momenteel vanwege ons Coronabeleid is deze optie niet actief). De assistente zal vragen naar de reden van uw komst. Op deze manier kan ze inschatten hoe urgent uw vraag is en hoeveel tijd ze moet reserveren. De assistente geeft u ook een advies. Ook de assistente heeft haar beroepsgeheim.

Indien u bent verhinderd, gaarne uw afspraak tijdig annuleren.

Iedere werkdag wordt er spreekuur gehouden. Voor het maken van een afspraak voor dit spreekuur kunt u de praktijk bellen tussen 08.00 en 10.30 uur, tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 14.00 uur.

Wanneer u belt om een afspraak te maken, zal de assistente u vragen naar de aard van uw klacht. Zij kan op die manier beter de juiste afspraak voor u maken. De assistenten zijn verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. Dit houdt in dat zij – net als de artsen –  gebonden zijn aan het beroepsgeheim.

Indien u dezelfde dag nog op het spreekuur wilt komen, zullen we altijd proberen aan uw wens tegemoet te komen. In geval van grote drukte is het echter mogelijk dat dit niet altijd lukt. 

Het spreekuur wordt iedere dag gehouden. Voor het spreekuur dient u altijd vooraf digitaal of telefonische een afspraak te maken. De spreekuren zijn goed toegankelijk, als u op tijd belt kunt u vaak dezelfde dag nog terecht. Voor spoedeisende klachten kun u natuurlijk altijd dezelfde dag terecht.

Afspraken

In de praktijk zijn 5 huisartsen, waarvan 1 praktijkhouder, 1 HIDHA (Huisarts In Dienst van HuisArts) en 3 waarnemend huisartsen. Bij het maken van een afspraak kunt u aangeven bij wie u het liefst op het spreekuur wilt komen. Hiermee wordt, indien mogelijk, rekening gehouden. Heeft u een vervolgafspraak voor een bepaalde klacht; maak dan de afspraak bij de huisarts die u eerder voor deze klacht heeft behandeld.

Bij de assistentes kunt u voor de volgende zaken terecht: oren uitspuiten, het geven van injecties, uitstrijkjes bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker, onderzoek urine, gehoortesten (na overleg huisarts).

Bij het maken van een afspraak kan de assistente vragen naar de reden van uw contact. Ze is daartoe opgeleid en doet dat om zo goed mogelijk een inschatting te maken van de aard en spoedeisendheid van eventuele klachten. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

Meer tijd nodig?

Een afspraak op het spreekuur duurt 15 minuten dit is voldoende om 1 à 2 klachten te bespreken . Heeft u meer klachten of vragen en denkt u meer tijd nodig te hebben? Geef het aan bij het maken van de afspraak, we kunnen er dan rekening mee houden in onze agenda. 

Opvragen uitslagen

Voor het opvragen van uitslagen van onderzoek kunt u ons bellen tussen 8.00 uur en 14.00 u. Bij voorkeur tussen 8.00 uur en 10.30 uur.

Huisbezoek

Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.