Keuringen / verklaringen

Medische keuringen
In onze praktijk verrichten wij diverse medische keuringen voor onder andere levensverzekeringen, rijbewijzen, arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en hypotheken.

Het doen van keuringen valt niet onder de reguliere huisartsenzorg en wordt daarom apart in rekening gebracht. Ook informatieverstrekking aan derden valt buiten de reguliere huisartsenzorg. De tarieven die we hanteren worden landelijk vastgesteld door de NZa.

Rijbewijskeuring
Rond de 75e verjaardag moet elke bestuurder een medische keuring ondergaan voor de vernieuwing van het rijbewijs. De keuring vindt elke 5 jaar plaats en is verplicht. Vanaf het 75e jaar heeft u voor de aanvraag van het rijbewijs altijd een eigen verklaring nodig. Het CBR verstrekt dit document tegen betaling.

U dient naar de keuring mee te brengen:

  • de thuis ingevulde eigen verklaring van het CBR
  • uw medicatie als u die gebruikt
  • uw oude rijbewijs
  • een potje urine

De kosten voor de keuring komen meestal rond de € 60,- uit, deze dient u contant bij ons af te rekenen. Nadere informatie kunt u bij de assistente opvragen.

GENEESKUNDIGE VERKLARING RONDOM CORONA: GEEN BEOORDELING HUISARTS NODIG

Huisartsen geven geen geneeskundige verklaring af op verzoek van werkgevers, scholen en andere instanties. In Nederland worden dergelijke verklaringen door onafhankelijke artsen afgegeven en niet door de behandelende (huis)artsen. In dit bericht leest u hier meer over.

De beoordeling of iemand kan werken en onder welke voorwaarden is bijvoorbeeld aan de bedrijfsarts. En een verklaring dat een leerling een chronische ziekte heeft en daardoor verkouden is of hoest, en niet besmet is met het COVID-19-virus, is aan de ouders. De LHV vraagt hier landelijk continu aandacht voor, omdat in berichtgeving af en toe iets anders gesuggereerd wordt, wat een hoop vragen bij huisartsen oplevert.

Van scholen krijgen huisartsen soms verzoeken om een verklaring dat een leerling vanwege een andere oorzaak verkouden is of hoest (dan een besmetting met het COVID-19-virus), bijvoorbeeld vanwege een chronische ziekte of hooikoorts. Deze verzoeken om geneeskundige verklaringen horen ook niet bij de huisarts.